Why We Are
Different

 
1. Lớp học nhỏ, tối đa chỉ có 6 học viên

2. Không giới hạn số lượng buổi học.

3. Phòng thu âm giúp các học viên cải thiện khả năng phát âm, ngữ điệu.

4. Những buổi hoạt động ngoại khóa để thực hành tiếng Anh nhiều hơn.

Lịch Học Kỹ Năng Tháng 9

Tieng Anh Giao Tiep Cho Doanh Nghiep

 

 

Ky Nang Anh Van Giao Tiep Cho Doanh Nghiep

Share
Các Tin Khác :