Nguyen Thuy Phuong Trinh

Một trong những điều khiến tôi yêu nơi này đó là vì họ luôn tiếp thu ý kiến của học viên,
minh chứng cho điều này đó là việc lắp đặt ghế xoay mà tôi đã kiến nghị trước đó. 

Share