Le Hoang Ngoc Khanh

Những bài học rất hữu ích cho chúng tôi vì nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày, và các hỗ trợ viên...Tôi rất yêu mến họ, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi và các bạn

Share